top of page

Dokumenty

PRIHLÁŠKA
ŠK JUVENTA 2022/23
PRIHLÁŠKA
SCVČ JUVENTA 2022/23

2% z dane (dokumenty dole)

Vážení rodičia, milí športoví priatelia,

dovoľujeme si Vás osloviť v mene športového klubu JUVENTA v súvislosti s možnosťou poukázať 2 % z dane na rozvoj činnosti nášho klubu. Občianske združenie ŠK JUVENTA Žilina bolo založené v roku 1998. Klub združuje oddiely:

 • florbalu – mladšia prípravka, staršia prípravka, mladší žiaci, starší žiaci, dorastenci, muži,

 • detí 4 -10 ročných,

 • všeobecnej pohybovej prípravy,

 • atletiky,

 • bedmintonu,

 • špeciálnej kondičnej prípravy – pre mládež a dospelých, individuálne i kolektívne športy.

Okrem tréningov ŠK JUVENTA organizuje letné i zimné sústredenia, tematické tábory pre členov klubu a ich rodičov, splav Hrona, turnaje vo florbale a bedmintone a Žilinský viacboj všestrannosti.

 

Ak by ste sa rozhodli 2 % z dane poukázať ŠK JUVENTA, budú tieto prostriedky použité na:

 • organizáciu regionálnych i celoslovenských súťaží vo florbale, atletike, bedmintone a netradičných športových

 • hrách pre vekové kategórie od 4 do 19 rokov,

 • hradenie štartovných poplatkov v súťažiach a na medzinárodných turnajoch vo florbale, atletike a bedmintone

 • organizáciu klubových súťaží a hier,

 • zabezpečenie materiálno-technického vybavenia nevyhnutného pri tréningovom procese a športovej činnosti,

 • zníženie nákladov pre účastníkov športových podujatí hradením časti výdavkov (ubytovanie, cestovné náklady na turnaje, športoviská, tréningové tričká, reprezentačné dresy a i.),

 • zníženie nákladov pre mládež trénujúcu v klube hradením časti nájomného za telocvične,

 • zabezpečenie materiálu, pitného režimu a doplnkov výživy počas súťaží a sústredení,

 • zabezpečenie ocenenia pre najúspešnejších a najaktívnejších členov klubu (medaily, poháre, diplomy, vecné ceny).

V prípade, že máte záujem podporiť našu činnosť touto formou a venovať 2 % z vašich daní nášmu športovému klubu, prosíme Vás o vyplnenie tlačív, ktoré sú k dispozícii na stiahnutie nižšie.

Ďakujeme, členovia ŠK JUVENTA,

v zastúpení

Mgr. Marián Zrník, predseda ŠK JUVENTA

VYHLÁSENIE
o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby
POTVRDENIE
o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti
2%
bottom of page