top of page

Kontakt

ŠK JUVENTA Žilina, o. z.

Registrované na Ministerstve vnútra SR dňa 19.10.2004, číslo spisu:

VVS/1-900/90-24526

predseda

PaedDr. Marián Zrník, MSc.

podpredseda

PaedDr. Ján Jakubík

Súkromné centrum voľného času JUVENTA

Dátum vzniku: 1.9.2013

IČO: 42346568

DIČ: 2023875150

Mojš 147, 010 01 Mojš

Slovenská republika

Bankové spojenie: Tatrabanka

Číslo účtu: 2920900449 / 1100

IBAN: SK6711000000002920900449

riaditeľ

PaedDr. Marián Zrník, MSc.

zástupkyňa

Mgr. Patricia Beníčková

Tréneri

Mgr. Marián Zrník

PaedDr. Marián Zrník, MSc.

Licencie

 • atletika - 5. kvalifikačný stupeň

 • kondičné trénerstvo - 5. kvalifikačný stupeň

 • florbal - 1. kvalifikačný stupeň

 • bedminton - 1. kvalifikačný stupeň

 • snoubording - 1. kvalifikačný stupeň

Mgr. Ján Jakubík

PaedDr. Ján Jakubík

Licencie

 • atletika - 3. kvalifikačný stupeň

 • kondičné trénerstvo - 1. kvalifikačný stupeň

 • florbal - 1. kvalifikačný stupeň

 • bedminton - 1. kvalifikačný stupeň

 • plávanie - 3. kvalifikačný stupeň

 • hádzaná - 1. kvalifikačný stupeň

Mgr. Jozef Plavucha

Mgr. Jozef Plavucha

Licencie

 • tréner detskej atletiky

 • tréner bedmintonu

Tichý.jpg

Mgr. Peter Tichý

Licencie

 • atletika - 5. kvalifikačný stupeň

 • kondičné trénerstvo - 2. kvalifikačný stupeň

Coma.jpg

Roman Coma

Licencie

 • atletika - 2. kvalifikačný stupeň

Václav Pokorný.jpg

Bc. Václav Pokorný

Licencie

 • florbal - 1. kvalifikačný stupeň

 • kondičné trénerstvo - 4. kvalifikačný stupeň

 • tréner detskej atletiky

Kaco.jpg

Mgr. Lukáš Kaco

Licencie

 • atletika - 3. kvalifikačný stupeň

Badániková.jpg

Rebeka Badániková

Licencie

 • tréner detskej atletiky

Nikola Straková

Nikola Straková

Licencie

 • tréner detskej atletiky

Nikol Moravčíková

Nikol Moravčíková

Licencie

 • tréner detskej atletiky

Tomáš Moravčík

Tomáš Moravčík

Licencie

 • tréner detskej atletiky

 • snežné športy - inštruktor kvalifikačného stupňa C

Kanderova.jpg

Nina Kanderová

Licencie

 • tréner detskej atletiky

Bátová.jpg

Natália Bátová

Licencie

 • tréner detskej atletiky

Externí tréneri a lektori v SCVČ a na činnosť počas denných a pobytových táborov:

 • Marek Štefánik

 • Mgr. Gabriela Daulová

 • Mgr. Monika Horváthová

 • Mgr. Dominika Ťapayová

 • Mgr. Alena Puraš Kubáňová

 • MUDr. Filip Zrník

 • Ľuboš Andel

 • Martin Sudek

 • Matúš Mikolaj

 • Alžbeta Šobichová

 • Gréta Gajdošová

 • Miroslav Kaper

bottom of page