Kontakt

ŠK JUVENTA Žilina, o. z.

Registrované na Ministerstve vnútra SR dňa 19.10.2004, číslo spisu:

VVS/1-900/90-24526

predseda

PaedDr. Marián Zrník, MSc.

podpredseda

PaedDr. Ján Jakubík

Súkromné centrum voľného času JUVENTA, n. o.

Dátum vzniku: 1.9.2013

IČO: 42346568

DIČ: 2023875150

Mojš 147, 010 01 Mojš

Slovenská republika

Bankové spojenie: Tatrabanka

Číslo účtu: 2920900449 / 1100

IBAN: SK6711000000002920900449

riaditeľ

PaedDr. Marián Zrník, MSc.

zástupkyňa

Mgr. Patricia Beníčková

Tréneri

Mgr. Marián Zrník

PaedDr. Marián Zrník, MSc.

Licencie

 • atletika - 5. kvalifikačný stupeň

 • kondičné trénerstvo - 5. kvalifikačný stupeň

 • florbal - 1. kvalifikačný stupeň

 • bedminton - 1. kvalifikačný stupeň

 • snoubording - 1. kvalifikačný stupeň

Mgr. Ján Jakubík

PaedDr. Ján Jakubík

Licencie

 • atletika - 3. kvalifikačný stupeň

 • florbal - 1. kvalifikačný stupeň

 • bedminton - 1. kvalifikačný stupeň

 • plávanie - 3. kvalifikačný stupeň

 • hádzaná - 1. kvalifikačný stupeň

Mgr. Jozef Plavucha

Mgr. Jozef Plavucha

Licencie

 • tréner detskej atletiky

 • tréner bedmintonu

Václav Pokorný.jpg

Václav Pokorný

Licencie

 • florbal - 1. kvalifikačný stupeň

 • tréner detskej atletiky

Nikol Moravčíková

Nikol Moravčíková

Licencie

 • tréner detskej atletiky

Nikola Straková

Nikola Straková

Licencie

 • tréner detskej atletiky

Tomáš Moravčík

Tomáš Moravčík

Licencie

 • tréner detskej atletiky

 • snežné športy - inštruktor kvalifikačného stupňa C

Jakub Koprda

Jakub Koprda

Licencie

 • tréner detskej atletiky

 • tréner bedmintonu

Externí trenéri a lektori na činnosť počas denných a pobytových táborov:

 • Marek Štefánik

 • Mgr. Gabriela Daulová

 • Mgr. Matej Psota

 • Mgr. Monika Horváthová

 • Mgr. Daniela Bytčanková

 • Mgr. Zdenko Kucharik

 • Martin Sudek

 • Adam Kuhajdík

 • Matúš Mikolaj

 • Alžbeta Šobichová

 • Filip Zrník

 • Veronika Haverová

 • Dominika Joneková