• ŠK Juventa Žilina

Nová sezóna 2021/22

Updated: Sep 18, 2021

ŠK Juventa Žilina otvára už 24. športovú sezónu a organizuje nábor detí a mládeže do tréningových skupín a oddielov:


Všeobecná pohybová príprava | škôlkari

Pre deti od 4 rokov, na tréningoch sa deti zábavnou formou pomocou hier a súťaží učia základy rôznych športov ako napr. atletiky, gymnastiky, loptových hier a iných netradičných športových hier.

Všeobecná pohybová príprava | mladší školský vek

Pre deti od 6 – 11 rokov, tréningy zamerané na všeobecný rozvoj v rôznych športoch. V tréningu využívame prekážkové dráhy, hry a súťaže. Deti tak dostanú dobrý základ pre budúci rozvoj.

Atletika (hobby) | mladší (6-10 rokov), starší (11+ rokov)

Tréningy atletiky, ktoré majú blízko ku všeobecnej pohybovej príprave, tréningy sú už však ťažšie a viac zamerané na atletické disciplíny. Najskôr odporúčame deti prihlásiť do atletiky hobby a pri prípadnom záujme neskôr prehlásiť do atletiky profi. Od detí sa neočakáva účasť na pretekoch.

Atletika (pretekári) | mladší (6-10 rokov), starší (11+ rokov)

Tréningy pre atlétov, ktorí majú seriózny záujem trénovať a zúčastňovať sa pretekov. Atléti sa počas tréningov budú zameriavať na atletické disciplíny. Tréningy budú prebiehať väčšinou vonku na novom atletickom štadióne na Gymnáziu Varšavská cesta 1.

Kondičná príprava | 14+ rokov

Tréningy pre mládež od 14 rokov, ktoré prebiehajú formou kruhového tréningu, bežeckých, koordinačných a posilňovacích cvičení.

Florbal | 6+ rokov

Tréningy pre deti od 6 rokov v jednotlivých vekových kategóriách, ktoré prebiehajú na ZŠ Lichardova a v Športovej hale V. Javorku.

Bedminton | 8+ rokov

Tréningy pre deti od 8 rokov prebiehajú v telocvični na ZŠ Lichardova.Tréningová činnosť začne v týždni od 6.9.2021 podľa rozpisu uvedenom nižšie. Deti ZŠ a študenti SŠ si budú môcť uplatniť vzdelávací poukaz, ktorý dostanú v škole. Súkromné centrum voľného času Juventa otvára svoju 8. sezónu a prihlasovanie do jazykových krúžkov a tvorivých dielní spustí 6.9.2021.

Gymnázium Varšavská cesta 1 (Vlčince)


ZŠ Lichardova (Hliny 8)


Športová hala Javorku (Hliny 5)


1,479 views