top of page

Oddiel atletika je rozdelený na 2 skupiny - hobby pretekári. Pretekári sa aktívne zúčastňujú pretekov počas celej atletickej sezóny. Športovci v skupine hobby sa nezúčastňujú pretekov, ale zameriavajú sa na zlepšenie kondície formou atletických cvičení a kruhových tréningov.

Atletika

oddiel

hobby

pretekári

mladší

2011 - 2014

Gymnázium Varšavská (Vlčince)

mladší

2011 - 2014

Gymnázium Varšavská (Vlčince)

UT
18:00 - 19:00
ŠT
18:00 - 19:00
PO
17:00 - 18:00
ST
17:00 - 18:00
PI
17:00 - 18:00

starší

2010 a starší

Gymnázium Varšavská (Vlčince)

UT
18:00 - 19:00
ŠT
18:00 - 19:00
PO
18:00 - 19:30
ST
18:00 - 19:30
PI
18:00 - 19:30

starší

2010 a starší

Gymnázium Varšavská (Vlčince),

Atletický štadión UNIZA

Tréneri

PaedDr. Ján Jakubík

  • atletika - 3. kvalifikačný stupeň

  • kondičné trénerstvo - 1. kvalifikačný stupeň

  • florbal - 1. kvalifikačný stupeň

  • bedminton - 1. kvalifikačný stupeň

  • plávanie - 3. kvalifikačný stupeň

  • hádzaná - 1. kvalifikačný stupeň

Roan Coma

  • atletika - 2. kvalifikačný stupeň

Mgr. Peter Tichý

  • atletika - 5. kvalifikačný stupeň

  • kondičné trénerstvo - 2. kvalifikačný stupeň

Mgr. Lukáš Kaco

  • atletika - 3. kvalifikačný stupeň