top of page

O nás

Od 2013

sa staráme o zmysluplný voľný čas

Súkromné centrum voľného času patrí pod občianske združenie ŠK Juventa Žilina, ktoré je jeho zriaďovateľom. 

Krúžky určené primárne pre obyvateľov obce Divina, ktorí majú aj znížený členský príspevok.

Divina

krúžky

bez vekového obmedzenia

ZŠ Divina

moderný tanec

bez vekového obmedzenia

ZŠ Divina

stolný tenis

PI
15:00 - 17:00
UT
16:00 - 17:00
ŠT
16:00 - 17:00
UT
16:00 - 17:00
ŠT
16:00 - 17:00

bez vekového obmedzenia

ZŠ Divina

florbal

Lektori
a tréneri