top of page
  • Administrátor

Klubový informačný systém

Od sezóny 2023/2024 má náš klub nový Klubový informačný systém, skrátene KIS. Ten uľahčí správu celého klubu, komunikáciu a pod., pretože každý člen má svoj účet prostredníctvom ktorého vybaví všetky záležitosti.

187 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments