top of page

informácie

2 % z daní

Vážení rodičia, milí športoví priatelia,

 

dovoľujeme si Vás osloviť v mene športového klubu JUVENTA v súvislosti s možnosťou poukázať 2 % z dane na rozvoj činnosti nášho klubu. Občianske združenie ŠK JUVENTA Žilina bolo založené v roku 1998. Klub združuje oddiely:

 • florbalu – prípravka, mladší žiaci, starší žiaci, muži,

 • všeobecnej pohybovej prípravy detí 4 -10 ročných,

 • viacboja všestrannosti - mládež,

 • špeciálnej kondičnej prípravy – pre mládež a dospelých - individuálne i kolektívne športy.

 

Okrem tréningov ŠK JUVENTA organizuje letné denné a pobytové športové tábory a sústredenia, zimné sústredenie, splavy riek Hron a Orava pre členov ŠK a rodičov, turnaje vo florbale a bedmintone, atletické súťaže na krajskej, celoslovenskej a medzinárodnej úrovni, tradičný Žilinský viacboj všestrannosti. Ak by ste sa rozhodli 2 % z daní poukázať ŠK JUVENTA, budú tieto prostriedky použité na:

 • organizáciu regionálnych, celoslovenských a medzinárodných súťaží vo florbale, atletike, bedmintone pre vekové kategórie od 4 rokov až po dospelých,

 • hradenie štartovných a registračných poplatkov na súťažiach a turnajoch pre atlétov a florbalistov,

 • vybavenia nevyhnutného pri tréningovom procese a športovej činnosti,

 • zníženie nákladov pre účastníkov športových podujatí hradením časti výdavkov (ubytovanie, cestovné náklady na turnaje, športoviská, tréningové tričká, reprezentačné dresy a i.),

 • zníženie nákladov pre mládež trénujúcu v klube hradením časti nájomného za telocvične,

 • zabezpečenie materiálu, pitného režimu a doplnkov výživy počas súťaží a sústredení,

 • zabezpečenie ocenenia pre najúspešnejších a najaktívnejších členov klubu (medaily, poháre, diplomy, vecné ceny).

 

Ďakujeme – členovia ŠK JUVENTA Žilina,
v zastúpení

Mgr. Marián Zrník
predseda ŠK JUVENTA Žilina