top of page

Deti sa počas sezóny stretávajú v tématických celkoch s atletikou (beh, skok, hod, prekážkové dráhy), gymnastikou (základná akrobacia, preskoky, trampolínky), športovými hrami (tradičnými - futbal, basketbal, tenis, bedminton a netradičnými hrami - ringo) a hlavne s pohybovými hrami na rozvoj pohybových schopností a zručností. Forma individuálna, ale aj kolektívna - rôzne súťaže družstiev.

Všeobecná pohybová príprava

oddiel

predškolský vek

od 4 rokov (2018 - 2019)

mladší školský vek

1. stupeň ZŠ (2014 - 2017)

A

Gymnázium Varšavská (Vlčince)

A

Gymnázium Varšavská (Vlčince)

UT
16:00 - 17:00
ŠT
16:00 - 17:00
PO
16:00 - 17:00
ŠT
17:00 - 18:00

B

Gymnázium Varšavská (Vlčince)

ST
16:00 -17:00
PI
16:00 - 17:00
UT
17:00 - 18:00
PI
16:00 -17:00

B

Gymnázium Varšavská (Vlčince)

Tréneri

PaedDr. Marián Zrník, MSc.

 • atletika - 5. kvalifikačný stupeň

 • kondičné trénerstvo - 5. kvalifikačný stupeň

 • florbal - 1. kvalifikačný stupeň

 • bedminton - 1. kvalifikačný stupeň

 • snoubording - 1. kvalifikačný stupeň

PaedDr. Ján Jakubík

 • atletika - 3. kvalifikačný stupeň

 • kondičné trénerstvo - 1. kvalifikačný stupeň

 • florbal - 1. kvalifikačný stupeň

 • bedminton - 1. kvalifikačný stupeň

 • plávanie - 3. kvalifikačný stupeň

 • hádzaná - 1. kvalifikačný stupeň

Mgr. Lukáš Kaco

 • atletika - 3. kvalifikačný stupeň

Romana Weindlingová

 • krasokorčuľovanie - 1. kvalifikačný stupeň

 • in-line korčuľovanie - inštruktor

Rebeka Badániková

 • tréner detskej atletiky

Natália Bátová

 • tréner detskej atletiky

Dorothea Salášková

 • tréner detskej atletiky

Nikola Straková

 • tréner detskej atletiky

Nikol Moravčíková

 • tréner detskej atletiky

Tomáš Moravčík

 • tréner detskej atletiky

 • snežné športy - inštruktor kvalifikačného stupňa C

Nina Kanderová

 • tréner detskej atletiky