top of page
ŠPORTOVÝ ODDIEL

Všeobecná pohybová príprava

Deti sa počas sezóny stretávajú v tématických celkoch s atletikou (beh, skok, hod, prekážkové dráhy), gymnastikou (základná akrobacia, preskoky, trampolínky), športovými hrami (tradičnými - futbal, basketbal, tenis, bedminton a netradičnými hrami - ringo) a hlavne s pohybovými hrami na rozvoj pohybových schopností a zručností. Forma individuálna, ale aj kolektívna - rôzne súťaže družstiev.

predškolský vek
od 4 rokov
2017 - 2018
predškolský vek A

Gymnázium Varšavská cesta 1 (Vlčince)

 UT 16:00 -17:00
  ŠT 16:00 -17:00
predškolský vek B

Gymnázium Varšavská cesta 1 (Vlčince)

  ST 16:00 -17:00
PIA 16:00 -17:00
mladší školský vek
1. stupeň ZŠ
2013 - 2016
mladší školský vek A

Gymnázium Varšavská cesta 1 (Vlčince)

PO 16:00 -17:00
 ŠT 17:00 -18:00
mladší školský vek B

Gymnázium Varšavská cesta 1 (Vlčince)

  UT 17:00 -18:00
 PIA 16:00 -17:00

Tréningy

Galéria