top of page

Od 17.5.2021 už nie je potrebné prihlasovanie na tréningy.

Tréningy florbalu a bedmintonu prebiehajú na ZŠ Lichardovej. Ostatné tréningy prebiehajú v Lesoparku Chrasť v prípade priaznivého počasia, v prípade nepriaznivého počasia budú ostatné tréningy prebiehať na Gymnáziu Varšavská cesta 1 (vstup cez hlavný vchod).

17.5.2021 - 21.5.2021
O nás
logo ŠK Juventa Žilina

ŠK JUVENTA Žilina

OBČIANSKE ZDRUŽENIE

ŠK Juventa Žilina pôsobí na území mesta Žilina od 1. marca 1998. V roku 2004 sa pretransformoval na občianske združenie a od roku 2013 je zriaďovateľom Súkromného centra voľného času Juventa v neďalekej obci Mojš. V súčasnosti navštevuje oddiely ŠK a CVČ spolu 481 detí a dospelých vo veku od 4 do 50 rokov. Počet licencovaných trénerov a lektorov je 28. Oddiely v ŠK Juventa Žilina:

  • všeobecná pohybová príprava detí predškolského veku a mladšieho školského veku,

  • oddiel florbalu – kategórie mladšia prípravka, staršia prípravka, mladší žiaci, starší žiaci, dorastenci, muži,

  • oddiel atletiky pre deti od 5 rokov,

  • oddiel bedmintonu pre deti od 8 rokov.

Deti navštevujú jednotlivé oddiely 2-3-krát týždenne a aktívne sa v jednotlivých uvedených športoch zúčastňujú miestnych, regionálnych, celoslovenských i medzinárodných turnajov a súťaží, Majstrovstiev Európy aj sveta. Športovému klubu sa podarilo za 23 rokov činnosti vychovať veľa úspešných reprezentantov vo florbale, atletike, tanečnom športe, lyžovaní, snoubordingu, tenise, squashi, stolnom tenise, športovom aerobiku. ŠK je organizátorom Žilinského viacboja všestrannosti. (15. ročník 2022). Počas jarných a letných prázdnin organizuje každoročne ŠK Juventa Žilina medzinárodné športové a tematické tábory pre deti a rodičov, tábory pre deti so zrakovým postihnutím.

členovia
tréneri a lektori
0
0
bottom of page